NEWGHOST'S TOOLS NEWS TOOLS

[IP] Phần mềm quản lý chi tiêu cho cá nhân – gia đình

September 13th, 2015 No Comments

I. Khảo sát và định hướng.

1. Khảo sát.

  • Nhu cầu tính toán và chi tiêu cá nhân.
  • Hỗ trợ ghi nhớ các khoản chi tiêu.

2. Định hướng.

  • Phát triển phiên bản đầu tiên trên nền windows form và cơ sở dữ liệu MySQL Server, sau này sẽ phát triển trên  webbase nếu có thể.

II. Thuật toán, yêu cầu và xây dựng cơ sở dữ liệu

1. Thuật toán và yêu cầu.

  • Các phép toán cộng trừ nhân chia cơ bản theo ngày gồm thu chi vay nợ.
  • Tạo bảng biểu dữ liệu theo tháng hiện hành.
  • Tạo báo cáo theo tháng.
  • Giao diện dễ sử dụng

2. Cơ sở dữ liệu

Private database for security

 

Phần mềm dự kiến ra mắt vào đầu tháng 10.

Comments

comments

About the author

Untitled
[IP] Email Marketing Professional V2.1 – Phần Mềm Gửi Email Marketing Phiên Bản 2.1 – GEMP

No Comments

1
[IP] Auto Send Mail V2.0 – Phần Mềm Tự Động Gửi Mail Quảng Bá Phiên Bản 2.0 – GASM

1 Comment

Untitled
[IP] Auto Send Mail v1.1 – Phần mềm tự động gửi mail quảng bá phiên bản 1.1 – GASM

No Comments

Untitled
[IP] Tạm dừng project Phần mềm hỗ trợ học hóa học THCS,THPT version 2

No Comments

10370344_1416017188683245_241649090759585349_n
V.v sinh nhật lần thứ 4 VHB tại khu vực Hà Nội

No Comments

Untitled
Giới thiệu phần mềm hỗ trợ học hóa học cho trung học cơ sở, trung học phổ thông.

No Comments