NEWGHOST'S TOOLS TOOLS

[IP] Auto Send Mail V2.0 – Phần Mềm Tự Động Gửi Mail Quảng Bá Phiên Bản 2.0 – GASM

March 24th, 2016 1 Comment

Đây là phiên bản cải tiến từ phiên bản 1.1. Đưa cơ sở dữ liệu vào làm nhiệm vụ quản lý khách hàng và cài đặt chế độ gửi mail. Đồng thời thêm chức năng lưu nhớ nội dung. Chức năng đăng nhập được đưa vào nhưng sẽ chờ những phiên bản tiếp theo để có thể tận dụng tối đa được chức năng này.

1Giao diện gửi mail, cài đặt, trạng thái lịch sử của GASM 2.0

Quản trị khách hàng nhận mail cùng các thông tin của khách hàng. Có thể hủy kích hoạt nếu không muốn gửi.

2Giao diện quản trị khách hàng

Những chức năng ở phần mềm G-AutoSendMail v2.0

  • Chức năng đăng nhập để bảo vệ phần mềm
  • Quản trị khách hàng
  • Gửi thư quảng bá hoặc gửi báo cáo
  • Cài đặt độ trễ của việc gửi mail
  • Lưu lại lịch sử gửi
  • Lưu tiến trình gửi/làm việc
  • Lưu lại các cài đặt trước đây của phần mềm
  • Gửi nhiều đính kèm
  • Báo cáo tình trạng gửi

 

Hiện mình đang phát triển phiên bản tiếp theo của phần mềm (v2.1) cho việc sẵn sàng release rộng rãi. Mọi gợi ý và đóng góp vui lòng để lại cho mình tại đây hoặc các kênh liên hệ. Chân thành cảm ơn!

 

Comments

comments

About the author

Untitled
[IP] Email Marketing Professional V2.1 – Phần Mềm Gửi Email Marketing Phiên Bản 2.1 – GEMP

No Comments

Untitled
[IP] Auto Send Mail v1.1 – Phần mềm tự động gửi mail quảng bá phiên bản 1.1 – GASM

No Comments

Untitled
[IP] Tạm dừng project Phần mềm hỗ trợ học hóa học THCS,THPT version 2

No Comments

GGhost
[IP] Phần mềm quản lý chi tiêu cho cá nhân – gia đình

No Comments

Untitled
Giới thiệu phần mềm hỗ trợ học hóa học cho trung học cơ sở, trung học phổ thông.

No Comments

Ghost IP Solution - Phần mềm hỗ trợ tính toán IP cho môn học mạng máy tính
Ghost IP Solution – Phần mềm hỗ trợ tính toán IP cho môn học mạng máy tính

No Comments