NEWGHOST'S TOOLS TOOLS

Giới thiệu phần mềm hỗ trợ học hóa học cho trung học cơ sở, trung học phổ thông.

June 29th, 2015 No Comments

Untitled

Phần mềm hỗ trợ học môn hóa học THPT là một phần mềm hỗ trợ việc học của học sinh trung học phổ thông. Phần mềm giúp học sinh có thể làm bài tập, kiểm tra kết quả việc cân bằng phương trình hay tự ôn luyện trước các kỳ thi như thi cuối chương, thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp hay quan trọng hơn nữa là thi đại học.

Chức năng sát với chương trình học và yêu cầu của học sinh. Các chức năng chính bao gồm

  • Chức năng tra cứu thông tin nguyên tố hóa học với giao diện là một bảng tuần hoàn thân thuộc đối với học sinh.
  • Chức năng tinh toán cơ bản phân tử với hệ thống tự động xây dựng công thức phân tử, tra cứu thông tin phân tử và tính toán cơ bản các thông số của các chất.
  • Chức năng cân bằng phương trình hóa học sẽ giúp học sinh cân bằng các phương trình hóa học đa dạng từ dễ đến khó.
  • Chức năng tự kiểm tra giúp học sinh có thể tự ôn luyện trước các kỳ thi như thi cuối chương, thi cuối kỳ, thi tốt nghiệp hay quan trọng hơn nữa là thi đại học.

Phần mềm chạy dễ dàng trên các hệ điều hành Microsoft Windows (là phần mềm Desktop) .

 

Comments

comments

About the author

Untitled
[IP] Email Marketing Professional V2.1 – Phần Mềm Gửi Email Marketing Phiên Bản 2.1 – GEMP

No Comments

1
[IP] Auto Send Mail V2.0 – Phần Mềm Tự Động Gửi Mail Quảng Bá Phiên Bản 2.0 – GASM

1 Comment

Untitled
[IP] Auto Send Mail v1.1 – Phần mềm tự động gửi mail quảng bá phiên bản 1.1 – GASM

No Comments

Untitled
[IP] Tạm dừng project Phần mềm hỗ trợ học hóa học THCS,THPT version 2

No Comments

GGhost
[IP] Phần mềm quản lý chi tiêu cho cá nhân – gia đình

No Comments

Ghost IP Solution - Phần mềm hỗ trợ tính toán IP cho môn học mạng máy tính
Ghost IP Solution – Phần mềm hỗ trợ tính toán IP cho môn học mạng máy tính

No Comments